Nasze usługi

Szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z tematyki unijnej.

Dotacje unijne

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Biznes Plan

Wykonujemy przejrzyste opracowania na najwyższym poziomie.

Studium Wykonalności

Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem.

Dotacja z Urzędu Pracy

Przygotowujemy kompleksowe Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Analiza opłacalności inwestycji

Przygotowujemy analizy finansowe wymagane przy każdego rodzaju inwestycjach.

 

Rozliczenie uzyskanego dofinansowania

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Oferujemy możliwość sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów.

O nas

250
Projekty
200
Zdobyte dofinansowanie [mln zł]
87
Skuteczność [%]
6
Miejsce w rankingu

Referencje

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego wykonała prace objęte umową rzetelnie i terminowo, stosując się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z tą firmą w zakresie opracowania dokumentacji ze środków pomocowych.”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

„Zlecone prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartych umów.”

Podlaski Urząd Wojewódzki

Aktualności

Zakończony konkurs na Odnawialne Źródła Energii

W konkursie trwającym od 3 marca 2017 do 14 kwietnia 2017 złożono 380 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 318 mln PLN. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Dobra wiadomość dla wnioskodawców w ramach działania 1.3

7 lutego 2017 Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o zwiększeniu budżetu w ramach konkursu 1.3, który trwał od 25 lipca do 23 sierpnia 2016 roku. Tak by wszystkie projekty, które pozytywnie […]

Dotacje na energetykę odnawialną (OZE)

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej […]

Zobacz wszystkie aktualności

Znajdź nas na Facebook