Nasze usługi

Szkolenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach z tematyki unijnej.

Dotacje unijne

Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Biznes Plan

Wykonujemy przejrzyste opracowania na najwyższym poziomie.

Studium Wykonalności

Sporządzając studium wykonalności opieramy się każdorazowo o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym Programem.

Dotacja z Urzędu Pracy

Przygotowujemy kompleksowe Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Analiza opłacalności inwestycji

Przygotowujemy analizy finansowe wymagane przy każdego rodzaju inwestycjach.

 

Rozliczenie uzyskanego dofinansowania

Oferujemy profesjonalną obsługę na poziomie raportowania i rozliczenia dotacji z funduszy europejskich.

Sprawdzenie wniosku i biznes planu

Oferujemy możliwość sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów.

O nas

250
Projekty
200
Zdobyte dofinansowanie [mln zł]
87
Skuteczność [%]
6
Miejsce w rankingu

Referencje

„Firma Centrum Rozwoju Gospodarczego wykonała prace objęte umową rzetelnie i terminowo, stosując się do uwag i zaleceń Zamawiającego. W związku z powyższym rekomendujemy współpracę z tą firmą w zakresie opracowania dokumentacji ze środków pomocowych.”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

„Zlecone prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartych umów.”

Podlaski Urząd Wojewódzki

Aktualności

Duża ilość wniosków w ramach działania 1.3 RPOWP

23 sierpnia 2016 roku skończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 […]

Dotacje dla firm w ramach działania 1.3 RPOWP

Zarząd Województwa Podlaskiego przyzna dotacje dla firm produkcyjnych. Ogłoszono bowiem nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach. W ramach niniejszego konkursu udzielane będą dotacje […]

Unieważniony nabor w ramach Działania 5.1 RPOWP

Anulowaniu ulega konkurs ogłoszony w dniu 29.04.2016 r. (numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16) w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Podjęcie decyzji o anulowaniu […]

Zobacz wszystkie aktualności

Znajdź nas na Facebook